Dokumentformat

Vi trycker de flesta format med det sidantal du vill ha

Magasin och andra beskurna trycksaker

En trimmad (beskuren) tidning skall som regel skapas med tidningens slutliga formatsom dokumentformat.

I utskriftsinställningarna skall sedan utfallet definieras till exakt 10 mm. Alternativt skall PDF:ens trimbox finnas definierad som det skurna formatet.

Skärmärken skall dock alltid finnas med i den PDF som skickas till V-TAB. Bilder och tonplattor måste sluta minst 5 mm utanför skärmarkeringarna.

Tänk på att hålla minst 5 mm säkerhetsmarginal till objekt innanför det skurna formatet.

För att kunna kvalitetssäkra tryckningen placerar V-TAB alltid gråbalansfält i anslutning till de sk. punkturhålen i tidningen. På trimmade produkter läggs en kontroll- remsa in på den yta som skärs bort.

 

Behöver ni tryckort? Klicka här!

Tabloidtidning

Ett dokumentformat för tabloid bör vara 276 x 396 mm med marginalerna:

– inner och yttermarginal 12 mm

– över/under 12 mm 

Inget utfall, skärmärken eller egna gråbalansfält när produkten är en fulltabloid 276 x 396.

Detta ger en satsyta på 252 x 372 mm

Superpanorama

SPanMall.pdf och SuperpanoramaDemo

Broadsheet-tidning

Ett dokumentformat för broadsheet skall vara 397 x 560 mm med marginalerna:

– inner/ytter 12,5 mm

– över/under 16 mm

Detta ger en satsyta på 372 x 528 mm