Kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att alltid och i alla led motsvara våra kunders behov och högt ställda förväntningar, både när det gäller våra tryckta produkter såväl som skylt & reklam. Det betyder att:

  • Vi bemöter våra kunder på ett professionellt sätt
  • Vi levererar rätt produkt med rätt kvalitet vid rätt tidpunkt
  • Vi mäter våra processer och följer upp mot uppsatta mål
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla våra processer, gärna tillsammans med våra leverantörer, för att öka kundtillfredsställelsen.
  • Vi arbetar med utveckling av organisationens medarbetare.

Grafiska tekniker

Finns till för att hjälpa dig med teknik och flöden som rör din produktion.

Vi bistår gärna med vår kunskap om inställningar och arbetsflöden. Ett säkert och stabilt arbetsflöde ger trygghet i produktionen.
Med rätt färginställningar och PDF-export i datorn kan du känna dig säkrare när du levererar ditt material.

Färgstyrning

Allt vi trycker styrs mot ISO12647

För att underlätta för dig som kund använder vi oss av standard ICC-profiler för bildhantering i den kreativa processen. Vi hanterar automatiskt färgstyrningen mellan de olika papperstyperna som återfinns inom ark- och magasintryck för ett toppresultat!

Vill du prata kvalitet med oss kontakta