Visselblåsarkanal

Vi ser gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet – via denna visselblåsarkanal. Du är alltid anonym när du lämnar in en visselblåsaranmälan. Vi garanterar att du är fullständigt anonym och att ärendet hanteras med total sekretess.

Klicka här för att göra en anmälan