Företags- & personaltidningar

ett bra sätt att presentera personalen och företaget i tryck!

Få en offert  Kontakta säljare

Att presentera sitt företag i tryck är både praktiskt och effektivt.
Vi har flera erbjudanden vad gäller format, papper och tryck. Vi kan följa er grafiska profil eller så hjälper vår ateljé
till att ta fram en passande layout och form. En Personaltidning skapar delaktighet och är ett
uppskattat sätt att nå sina medarbetare med interninformation.

Kontakta oss för en offert

Kontakta säljare