Stefan Johansson
Stefan Johnsson
Ordförande

Född: 1959

Utbildning:
Civilekonom, Göteborgs Universitet, Advanced Management Program Handelshögskolan i Stockholm

Erfarenhet:
Head of Treasury och Group CFO Volvo, VD Chalmers

Martin Alsander
Martin Alsander
vice ordförande

Född: 1971

Utbildning:
Civilekonomexamen från Lunds universitet

Erfarenhet:
Sverigechef för Infopaq/Opoint, över 20 års erfarenhet från mediasektorn; vice vd för Metro International, styrelseordförande för Metro Sverige, koncernchef Stampengruppen.

Andra uppdrag:
Styrelsemedlem i Tidningsutgivarna

Kristina Brandt
Kristina Brandt

Född: 1969

Utbildning:
Civilekonom Handelshögskolan Göteborg

Erfarenhet:
CFO Ernström & Co Group, CFO Stampengruppen 2013-2018, ekonomichef Göteborgs-osten 2011-2013, Finance Director Brightpoint  1998-2011

Andra uppdrag:
Branäsgruppen AB

Peter Hjörne
Peter Hjörne

Född: 1952

Utbildning:
Master i ekonomi med internationellt fokus

Erfarenhet:
Management trainee John Deere, VD Göteborgs-Posten, Chefredaktör Göteborgs-Posten, Krönikör Göteborgs-Posten

Andra uppdrag:
Ordförande för Öppet Hus “Ideell förening för mångfald”

Anders Hörling
Anders Hörling

Född: 1968

Utbildning:
Studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Tidningsledarutbildningen.

Erfarenhet:
Många år i tidningsbranschen, varav fem år på kvällstidningen GT. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Nya Lidköpings-Tidningen de senaste tio åren.

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Adeprimo.

Marie Kvarnström

Född: 1957

Utbildning:
Fil kand biologi, forskarstudier hållbar utveckling

Erfarenhet:
Arbete med strategier för hållbar utveckling nationellt och internationellt, organisationsutveckling, transdisciplinär forskning om förvaltning av komplexa system

Andra uppdrag:
Tidigare styrelseledamot I V-TAB AB, Mediaintressenter PLMS AB, Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, VLT AB, Norrtelje Tidning AB, Länstidningen Södertälje AB

Peter Markborn
Peter Markborn

Född: 1945

Utbildning:
Civilekonom, Lunds universitet

Erfarenhet:
Har varit partner och haft ledande positioner på revisionsbolaget Arthur Andersen

Andra uppdrag:
Sitter bland annat i styrelsen för Styviken AS, Fatburen Investment BV, Brunnudden Kapital AS och Arlandastad Holding AB

Petter Ski

Född: 1967

Utbildning:
Universitetsutbildning inom ekonomi och politik från University of York, England.

Erfarenhet:
Direktör M&A och Portföljbolag samt medlem i ledningsgruppen i ICA Gruppen/Hakon Invest (2005-2016). Partner på ABG Sundal Collier med inriktning på Corporate Finance (2003–2005). Verksam inom Näringsdepartementet (2001–2003) och innan det på olika befattningar inom Enskilda Securities (1989–2001), varav sista 5 åren som VD för Enskilda Securities Inc. i USA.

Andra uppdrag:
Grundare Rockfast AB, styrelseordförande i Phil's Burger AB och Signum Fastigheter AB.