Färginställningar dagspress

Färg- och Exportinställningar för dagspress

V-TAB rekommenderar att man utgår från färginställningarna ”Prepress (Europa) 3” som finns inkluderade i varje installation av Adobes program. Ändra sedan CMYK-profil till ”ISONews26v4” eller ”WAN-IFRAnewspaper26v5” (finns att hämta på Dagspress.se) samt ”Regler för färghantering CMYK” till ”Bevara inbäddade profiler”. Spara sedan denna inställning och synkronisera i Adobe Bridge så alla Adobes program kan ta del av den. Klicka här för att ladda hem färg- och PDF-exportinställningar för dagspress!

Klicka här för exempel på hur färginställningen ska se ut.

PDF-exporten som V-TAB rekommenderar är en oförändrad PDF/X-4:2008 eller senare utan färgkonvertering då vi föredrar att ta emot bilder i RGB. Detta innebär att ni ej behöver konvertera era bilder i t ex Adobe Photoshop till CMYK innan de placeras i InDesign. Vi vill dock att ni alltid inkluderar RGB-profilen i exempelvis Photoshop med era bilder så konverteringen blir rätt hos oss i vår färgmotor. Om färginställningarna gjorts rätt kommer det i er PDF-export under rubriken Utdata/PDF/X/Profilnamn för utdatametod stå WAN-IFRAnewspaper26v5 alternativt ISONews26v4. Detta är en förutsättning för en korrekt PDF-export. Spara gärna inställningarna som en ny PDF-exportinställning för att enkelt återkomma till den.

Se exempel här hur inställningar för Allmänt, Komprimering och Utdata ska se ut. ExportprefsGeneral, ExportprefsCompression och ExportprefsOutput

För trimmade/beskurna produkter vill vi att ni lägger till nödvändigt utfall på minst 3 mm men gärna 5 mm och skärmärken för detta. Ställ in 5 mm utfall i PDF-exportinställningen och förskjut märkena med 5 mm. Detta gör att ni enkelt ser att ert material innehåller utfall när ni granskar er tryck-PDF innan ni skickar den till oss. Spara gärna inställningarna som en ny exportinställning för att enkelt återkomma till den.

Klicka här för exempel på PDF-export för skurna (trimmade) produkter där skärmärken behöver läggas till i exporten.

För ett nyanserat samtal kring färger ring oss