V-TAB satsar på heatset, skylt&reklam och affärstryck – avvecklar coldset

”Beslutet har inte varit lätt, men det är rätt”

Tryckeriföretaget V-TAB har fattat beslut om att fortsätta satsa på och utveckla bolagets affärsområden inom heatset, skylt &reklam och affärstryck. Samtidigt kommer tryck av tidningar, tidskrifter, direktreklam inom coldset att avvecklas från och med årsskiftet 1 januari 2023, då avtalen med Stampen Media och Schibsted löper ut. Beroende på vilka avtal vi har kan Norrahammar DR fortsätta sin produktion in Q1-2023. 

Avvecklingen kommer innebära att omkring 125 arbetstillfällen blir övertaliga om drygt ett år, därför har fackliga förhandlingar inletts och anställda har informerats. Hela tryckeribranschen har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och förändringarna har accelererat i takt med digitaliseringen och tidningsbranschens kris, med allt färre som läser papperstidningar. Dessutom har coronapandemin slagit hårt mot affärsområdet coldset med minskade intäkter som följd. 

– Beslutet har inte varit lätt, men det är rätt för att långsiktigt rädda bolaget och de arbetstillfällen som finns i den del av verksamheten som har livskraft och potential i dag och i framtiden. Det är tung dag för alla berörda – och jag förstår den oro som många känner. Vi ska göra allt vi kan för att informera så mycket som möjligt under processens gång och stötta kollegor, säger Peder Schumacher, vd V-TAB. 

V-TAB har sedan tidigare en strategi som innebär att vi förflyttar tyngdpunkten från den krympande tidningsmarknaden till andra mer lönsamma affärsområden. 

– Vi har vänt på varje sten för att rädda så stor del av verksamhet och jobb som möjligt. Hur vi än vänder på stenarna så har vi en stabil och växande verksamhet i heatset, skylt &reklam och affärstryck och en snabbt vikande verksamhet med stora kostnader i coldset. Vi kommer bli ett mindre och delvis annorlunda bolag. Men vi kommer att fortsätta leverera och ser stor potential att utveckla våra mest lönsamma affärsområden och stärka relationen till våra kunder och leverantörer, säger Petter Ski, styrelseordförande V-TAB. 

För mer information eller kommentarer, kontakta: 

Peder Schumacher, vd V-TAB 0705-624087 

V-TAB går skilda vägar från Stampen Media och Schibsted

Vid årsskiftet 2022/2023 löper avtalen ut mellan å ena sidan V-TAB och andra sidan Schibsted samt Stampen Media. Avtalen kommer inte att förlängas.

V-TAB är en av landets ledande tryckerikoncerner med fem produktionsanläggningar i Falkenberg, Landvetter, Norrahammar, Södertälje och Vimmerby.

Under 2018 delades tryckeri- och medieverksamheten in i två självständiga koncerner – V-TAB och Stampen Media. Samtidigt tecknades ett avtal mellan parterna om tryckning av tidningarna, fram till och med årsskiftet 2022/2023.

  • Vi har och har haft långvariga och goda samarbeten att våra vägar skiljs är en naturlig fortsättning och konsekvens av den tidigare uppdelningen av koncernen och vår strategi att satsa på områden som växer. Vi är samtidigt glada och stolta över att ha varit en viktig samarbetspartner till de båda tidningskoncernerna och ser fram emot att leverera med samma höga kvalitet ända in i mål, säger Peder Schumacher, vd för V-TAB.

V-TAB har en strategi som innebär att vi förflyttar tyngdpunkten från den krympande tidningsmarknaden till andra mer expansiva affärsområden såsom magasin, skyltar, stortavlor, direktreklam och affärstryck. Bolaget arbetar även med lösningar inom förpackningsindustrin.

  • Det är för tidigt att sia om hur förändringen kommer att påverka bemanning och verksamhet längre fram även om jag förstår att det kan finnas oro. Men man ska ha klart för sig V-TAB är så mycket mer än tidningstryck och det här skyndar egentligen bara på processen för oss att ställa om till områden som växer. Nu ser vi fram emot att öka omställningstakten och utnyttja den kapacitet som frigörs med växande affärsområden, säger V-TAB:s ordförande Petter Ski.

För mer information eller kommentarer:

 

Peder Schumacher

VD V-TAB

070-562 40 87

peder.schumacher@v-tab.se