V-TAB går skilda vägar från Stampen Media och Schibsted

Vid årsskiftet 2022/2023 löper avtalen ut mellan å ena sidan V-TAB och andra sidan Schibsted samt Stampen Media. Avtalen kommer inte att förlängas.

V-TAB är en av landets ledande tryckerikoncerner med fem produktionsanläggningar i Falkenberg, Landvetter, Norrahammar, Södertälje och Vimmerby.

Under 2018 delades tryckeri- och medieverksamheten in i två självständiga koncerner – V-TAB och Stampen Media. Samtidigt tecknades ett avtal mellan parterna om tryckning av tidningarna, fram till och med årsskiftet 2022/2023.

  • Vi har och har haft långvariga och goda samarbeten att våra vägar skiljs är en naturlig fortsättning och konsekvens av den tidigare uppdelningen av koncernen och vår strategi att satsa på områden som växer. Vi är samtidigt glada och stolta över att ha varit en viktig samarbetspartner till de båda tidningskoncernerna och ser fram emot att leverera med samma höga kvalitet ända in i mål, säger Peder Schumacher, vd för V-TAB.

V-TAB har en strategi som innebär att vi förflyttar tyngdpunkten från den krympande tidningsmarknaden till andra mer expansiva affärsområden såsom magasin, skyltar, stortavlor, direktreklam och affärstryck. Bolaget arbetar även med lösningar inom förpackningsindustrin.

  • Det är för tidigt att sia om hur förändringen kommer att påverka bemanning och verksamhet längre fram även om jag förstår att det kan finnas oro. Men man ska ha klart för sig V-TAB är så mycket mer än tidningstryck och det här skyndar egentligen bara på processen för oss att ställa om till områden som växer. Nu ser vi fram emot att öka omställningstakten och utnyttja den kapacitet som frigörs med växande affärsområden, säger V-TAB:s ordförande Petter Ski.

För mer information eller kommentarer:

 

Peder Schumacher

VD V-TAB

070-562 40 87

peder.schumacher@v-tab.se