Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

Tryck av marknadsmaterial

Segment---marknadsmaterial

Paketera varumärket och kommunikationen för större genomslagskraft

Säljmaterialets huvuduppgift är givetvis att informera och hjälpa till att sälja er produkt eller tjänst. Men det ska också väcka uppmärksamhet, bidra till att kännedomen om varumärket ökar och att det sänder rätt signaler när det gäller kvaliteten på papper, färger, bilder och kommunikation. Vi har lång erfarenhet av att paketera marknadsföringen i olika former av marknadsmaterial och att säkerställa trycket enligt de grafiska riktlinjerna. Vi är ofta och gärna med från idéstadiet till design, original, tryck och leverans. Några tjänster och produkter vi hjälper till med är bland annat:

 • Grafisk formgivning, design och layout
 • Budskap och textproduktion
 • Fotostudio
 • Tryckklara original
 • Annonser och banners
 • Foldrar och broschyrer
 • Affischer
 • Rollups
 • Storformat
 • Program- och produktblad
 • Produktkataloger
 • Årsredovisningar
 • Flyers
 • Menyer

Kontakta oss


Kundlogotyp
Kundlogotyp
Kundlogotyp