Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

Efterbearbetning

efterbehandling-sidbild-under-vara-tjanster

Skapa en unik trycksak med mängder av olika efterbehandlingstekniker

När trycksaken lämnat tryckpressen är det dags att ge den sin slutgiltiga form – att sätta pricken över i innan den packas och transporteras till sin mottagare. Efterbearbetning är ett samlingsbegrepp för ibladning (se Instruktioner), trimning, falsning, adressering, reklampackning och editionslogistik, kortklistring på förstasidan, inklistring, klamring av olika papperskvaliteter i omslag och kappor, styckeplastning och inte minst distribution. Vi har etablerade kontakter med de stora tidningsdistributörerna i Sverige och ett väl utbyggt kontaktnät för att kunna hålla låga transportkostnader och hållbara transportsätt.

Kontakta oss