Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

V-TAB fick prestigefylld kvalitetsutmärkelse

Representanter från V-TAB Västerås fick för tredje gången ta emot WAN/IFRA:s kvalitetsutmärkelse i den internationella kvalitetstävling,IFRA Color Quality Club.

Priset mottogs under pompa och ståt på WAN/IFRA-mässa i Amsterdam. WAN/IFRA tävlingen ”The International Newspaper Color Quality Club” (INCQC)  är den enda internationella kvalitets tävlingen för tryckerier som har deltagare från hela världen. Dess mål är att förbättra kvalitén på prepress och tryck för att öka konkurrenskraften, samt utbilda och motivera all personal.
Tävlingen har hållits vartannat år sedan 1994. Tryckerier som uppfyller de högsta kraven tilldelas medlemskap under en tvåårsperiod i den exklusiva klubben av kvalitetstryckerier. Genom att trycka ett mätfält i tidningen som analyseras av experter får deltagare en poängbedömning utifrån 9 olika kriterier som t.ex. pappersnyans, gråbalans, generell tryckkvalité etc.
– Det är riktigt glädjande att vi återigen lyckades nå upp till de kvalitetskrav som ställs i denna betydelsefulla kvalitetstävling. Det visar att vårt långsiktiga kvalitetsarbete är lyckosamt och att vi har engagerade medarbetare som värnar om kvalité genom hela flödet, säger Johan Berggren.

utmärkelse WAn och IFRA

På bilden från vänster: Anders Kohlin (Teknisk support), Johan Berggren (Platschef i Västerås), Magnus Larsson (Prepress) och Manfred Werfel (Executive Director WAN/IFRA).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!