Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

Tätt samarbete ger bättre kvalitet till lägre kostnad

Ömsesidig respekt för varandras behov är en nyckel till ett framgångsrikt samarbete. Det kan både V-TAB och PostNord skriva under på. Ökat fokus på kvalitetsfrågor har gynnat båda företagen.

Postnord-lastning-sk+Ñpbil

V-TAB och PostNord har samarbetat under lång tid. PostNord ansvarar bland annat för en stor del av V-TAB:s pakethantering. För att minska antalet reklamationer och andra misstag i hanteringen införde företagen 2012 gemensamma kvalitetsmöten fyra gånger per år. Det övergripande målet är ökad kvalitet till en lägre kostnad. Det ska uppnås via mer effektiva rutiner och mindre handpåläggning.
– Det handlar om att hitta flaskhalsarna i produktionen. Enkelt uttryckt kan man säga att vi försöker sammanföra våra två respektive processer till en gemensam process, säger Torgny Sandgren, planeringchef hos V-TAB.

Emballage som underlättar
Ett exempel på en åtgärd som man vidtagit är att ändra storleken på emballage av affischer. Tidigare förpackades affischer i ett runt rör som visade sig vara svårt att hantera för PostNords personal. I dag läggs affischerna i ett fyrkantigt emballage som underlättar packningen på pallar.  En annan tydlig förbättring är att V-TAB infört ett affärssystem som bidragit till att antalet felaktiga adresser på försändelserna har minskat.

Berit Jansson, säljare hos PostNord, tycker att V-TAB tagit ett stort ansvar för att förbättra leveranssäkerheten.
– Tillsammans har vi sett till att det blivit mindre stök i produktionen. Vi har en bra och tät dialog med V-TAB och just nu ser vi över ytterligare förbättringar när det gäller emballagehantering och transporter, säger Berit Jansson.

Författad av: Ylva Carlsson
Foto: PostNord

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!