V-TAB växer i Västra Götalands-regionen | V-TAB
Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

V-TAB växer i Västra Götalands-regionen

2010-05-11

Den senaste tiden har V-TAB gjort flera förvärv som alla syftat till att bredda utbudet, förbättra kapaciteten och öka tillgängligheten. V-TAB satsar också rejält på den befintliga kunddialogen genom att utveckla digitala tjänster som förenklar gränssnittet och förbättrar tryckprocessen.

Under den senaste månaden har V-TAB förvärvat Elanders rulloffsetverksahet i Falköping och delar av utrustningen i Kungsbacka efter Kungsbacka Graphics konkurs, där produktionen startar denna vecka med några personer. Därefter kommer den att öka successivt för att på sikt bli cirka 25 anställda. V-TAB har också byggt en ny modern anläggning i Landvetter, Göteborg, som har större kapacitet för fyrfärgstryck än något annat tryckeri på västkusten. Invigningen skedde under pompa och ståt under måndagen. Tjänster som underlättar för kunden – En av våra ambitioner är att V-TAB ska växa, kanske även utanför Sverige. Idag är vi Nordens största tryckerikoncern med det bredaste utbudet på marknaden. Men det hindrar oss inte från att hela tiden jobba vidare för att hitta nya tilläggstjänster att addera till våra produkter, säger Peder Schumacher. Många av de tilläggstjänster som V-TAB utvecklar är tänkta att förenkla, snabba på processerna och utveckla dialogen med kunderna. Ett exempel på en digital tjänst är V-TAB Online, ett verktyg där kunden kan se sin produkt och påverka materialet ända fram till tryck. Under invigningen i Landvetter visades en förlängning av systemet som heter Dialog ES. Där får kunden upp sin produkt i ett bläddringsbart format som påminner mycket om slutprodukten. På den nya anläggningen i Landvetter testas nu också en ny typ av skärm som ger en helt korrekt färgåtergivning i bilderna. – Vi vill vara en samarbetspartner som sätter kundens behov i centrum. Det tror jag är vägen till framgång, säger Peder Schumacher, VD på V-TAB om satsningarna. Viktig spelare i Stampen-gruppen V-TAB ingår i mediekoncernen Stampen-gruppen där V-TAB:s satsningar har stor betydelse för koncernen. – Stampen-gruppen har en offensiv tillväxtstrategi där V-TAB spelar en av de största rollerna. Den resa som V-TAB genomfört de senaste åren är enastående och framtiden ser mycket lovande ut. Invigningen av tryckeriet i Landvetter är ett bevis på framgången. De nya förvärv som gjorts och de tjänster som utvecklas skapar ytterligare möjligheter att positionera V-TAB som ett fullservicealternativ för kunderna, säger Tomas Brunegård, koncernchef för Stampen-gruppen. Bilder finns på www.v-tab.se/press