Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

V-TAB tar över Elanders rulloffset-verksamhet i Falköping

2010-04-20

V-TAB tar över Elanders rulloffset-verksamhet i Falköping och erbjuder samtidigt berörda medarbetare anställning. V-TAB satsar på att ge ett ännu bredare utbud till kunderna och affären är ett led i V-TAB:s arbete med att utöka kapaciteten för heatset-produktion.

– Under hösten tog vi första steget in på heatset-marknaden genom förvärvet av STC och nu tar vi nästa. Genom affären ökar vi också den geografiska spridningen, säger V-TAB:s VD Peder Schumacher. – Vi har under dagen informerat medarbetare på Elanders om affären och de medarbetare som berörs erbjuds nu anställning i V-TAB. Vi har haft ett mycket bra samarbete med V-TAB under processen, säger Magnus Nilsson, VD Elanders.