Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

V-TAB startar arbete för att säkra expansion och tillväxt

2011-01-28

Tryckerikoncernen V-TAB har under de senaste åren gjort ett antal stora förvärv och investeringar. De tryckerier som tillkommit har gett ett bredare utbud till kunderna och ökad geografisk spridning. V-TAB:s ledning har nu tagit ett inriktningsbeslut om att kraftfullt förbättra resultatet från föregående år. Ett åtgärdspaket på 95 miljoner kronor ska skapa större ekonomisk handlingsfrihet och säkra den fortsatta tillväxten för företaget.

– Vi befinner oss på en tuff marknad där man ständigt måste effektivisera sina processer. V-TAB har vuxit snabbt och konsoliderar nu för att kunna utnyttja verksamhetens samordningsfördelar. Vi vill kunna erbjuda en bredd och ett utbud som efterfrågas i den förändringen av medielandskapet vi nu befinner oss i. Ny teknik, kortare ledtider, krav på snabbhet och närhet är viktigt. Vi kommer att redovisa ett positivt resultat 2010 men siktar nu på att förbättra resultatet ytterligare för att klara av den expansion och tillväxt vi står inför. För att säkerställa företagets utveckling krävs en bra lönsamhet, säger V-TAB:s VD Peder Schumacher.

– Vilka åtgärder som ska vidtas och hur det hela ska genomföras arbetas fram internt fram till slutet av mars, avslutar Peder Schumacher.

V-TAB är Nordens största tryckerikoncern med verksamhet på fjorton anläggningar i Sverige. V -TAB:s huvudsakliga verksamhet är tryckning av dagstidningar, periodiska tidskrifter, direktreklam, produktion av skyltar och butiksreklam och bok & katalogtryck. Stora dagstidningskunder är Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Metro. V-TAB har ca 950 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder kronor. Största ägare i V-TAB är Stampen-gruppen.
www.v-tab.se

STAMPEN-GRUPPEN är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar.
I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com

För ytterligare information om V-TAB, kontakta:
Peder Schumacher, VD V-TAB
Tel: 070-5624087
E-post: peder.schumacher@v-tab.se