Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

V-TAB stänger tryckeriet i Norrtälje

2014-01-16

De senaste årens upplagetapp för dagstidningar påverkar Nordens största tryckerikoncern V-TAB. En konsekvens är att tryckerianläggningen i Norrtälje med 35 anställda kommer att läggas ned i december 2014.

–      V-TAB agerar på en marknad som förändras snabbt. Tidningarna tappar stort både på annonsintäkter och i upplaga. Det betyder minskade intäkter för oss och gör att vi behöver strukturera om verksamheten. För anläggningen i Norrtälje ser vi tyvärr ingen annan möjlighet än att stänga och flytta produktionen till andra tryckerier inom V-TAB, säger V-TAB:s vd Peder Schumacher.

I Norrtälje trycks förutom dagstidningarna Norrtelje Tidning, Mitt-i och ETC även tidskrifter och direktreklam. Ett varsel om uppsägningar har lämnats och MBL-förhandlingar inleds inom kort. Produktionen kommer successivt att flyttas till anläggningar i bland annat Västerås och Södertälje.

För mer information, kontakta:

Anna Norlander, informationsansvarig V-TAB
E-post: anna.norlander(a)v-tab.se
Tel. 076-114 11 23

Peder Schumacher, vd V-TAB
E-post: peder.schumacher(a)v-tab.se
Tel: 070-562 40 87

 

Om V-TAB

V-TAB är Nordens största tryckerikoncern med verksamhet på 10 anläggningar i Sverige. Den huvudsakliga verksamheten är tryckning av dagstidningar, periodiska tidskrifter och direktreklam, samt produktion av skyltar och butikskommunikation. V-TAB har cirka 800 medarbetare och omsätter drygt 2 miljarder kronor. Största ägare i V-TAB är Stampen Media Group.  www.v-tab.se

 Om Stampen Media Group
V-TAB ingår i Stampen Media Group, en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utveckling i branschen. I Stampen Media Group ingår även flertalet stora mediehus samt Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. www.stampen.com