V-TAB avser att stänga tryckeriet i Avesta | V-TAB
Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

V-TAB avser att stänga tryckeriet i Avesta

2012-01-16

Minskad efterfrågan på kataloger och begränsade möjligheter på boksidan är bakgrunden till att V-TAB avser att stänga bok- och katalogtryckeriet i Avesta.

– Vi har sett en kraftigt minskad efterfrågan på katalogproduktionen. Och inom boksegmentet är konkurrensen stenhård, där produceras det mesta utomlands. Vi har länge haft lönsamhetsproblem på tryckeriet och ledningens bedömning är att verksamheten inte heller i framtiden kommer att bli lönsam, säger VD Peder Schumacher.

Cirka 40 personer på tryckeriet i Avesta berörs om tryckeriet läggs ned. Berörda fackförbund har informerats och MBL-förhandlingar inleds snarast. Företaget har för avsikt att avveckla verksamheten så snart som möjligt med hänsyn till de kundåtaganden som finns.

– Detta känns mycket tråkigt, men den dåliga lönsamheten gör att vi ändå ser det som ett nödvändigt steg för att kunna utveckla andra delar av vår verksamhet, säger Peder Schumacher.

V-TAB är Nordens största tryckerikoncern med verksamhet på 13 anläggningar i Sverige. Den huvudsakliga verksamheten är tryckning av dagstidningar, periodiska tidskrifter, direktreklam, produktion av skyltar och butiksreklam och bok- och katalogtryck. Stora kunder är Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Metro. V-TAB har cirka 950 medarbetare och omsätter omkring 2 miljarder kronor. Största ägare i V-TAB är Stampen-gruppen. www.v-tab.se 

STAMPEN-GRUPPEN är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 
5 miljarder kronor.www.stampen.com

För mer information, kontakta: 
Peder Schumacher, VD V-TAB
Tel: 070- 562 40 87
E-post: peder.schumacher@v-tab.se