Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

Vi tar säkerhet och integritet på största allvar!

I samband med att den nya dataskyddförordningen träder i kraft har vi de senaste månaderna sett över rutiner och också erbjudit våra kunder en ny portal för överföring av adressfiler och vi har också tagit fram en mall för biträdesavtal som våra kunder kan använda sig av.

Den nya portalen säkerställer både krypterad överföring och att filer skickas från rätt person eller personer. Detta förenklar både kundernas och vårt jobb och vi har fått mycket god feedback av våra kunder. Vi säkerställer samtidigt att alla adressfiler raderas 30 dagar efter användning om inte annat avtalats mellan oss och kund! Bra, eller hur?

Här är en länk till V-TAB och VTD:s uppdaterade integritetspolicy.