Online 1 | Online 2
Online 1 | • Online 2

Fasta färgtankar minskar transporterna

V-TAB:s tryckerier har under de senaste åren kraftigt minskat sina transporter ­– och därmed också sina miljöutsläpp. ”Vi gör detta för att vi verkligen vill vara en så miljövänlig verksamhet som möjligt”, säger Bengt Larsson, kvalitets- och miljöchef hos V-TAB.

Nyhetsbrev-3-2014-Fasta-färgtankar-minskar-transporterna

Färre transporter är ett av V-TAB:s fyra fokusområden inom miljöarbetet. Samtliga anläggningar har förbättrat sina siffror under de senaste åren, men mest märkbart är det på de anläggningar där V-TAB installerat fasta stora färgtankar, som möjliggör transporter med tankbil. Tidigare körde V-TAB sina färgtankar mellan tryckeri och färgtillverkare.

40 färre transporter per år
– Bara i Backa handlar det om 40 färre transporter per år sedan 2009. Det är en halvering, sammanlagt 2 800 mil, som motsvarar en minskning av CO2-utsläpp med minst 17 ton per år, säger Bengt Larsson.

Tack vare att se över all logistik när det gäller transporter av varor och återvinningsprodukter har V-TAB minskat sina CO2-utsläpp på samtliga anläggningar med minst 75 ton under de senaste åren.

– Förutom färre transporter har vi också kunnat minska CO2-utsläppen tack vare att vi sett över energiförbrukningen på alla våra anläggningar. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns fortfarande mer vi kan göra, säger Bengt Larsson.

Text: YLVA CARLSSON

V-TAB:s har fyra områden i fokus för sitt miljöarbete:

  • Transporter
  • Makulatur (pappersspill)
  • Energi 
  • VOC (flyktiga organiska lösningsämnen)
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!